Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2020

2020-02-06 (tor) Årsmöte, Militärhemmet kl 1900

2020-04-18 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2020-05-09 (lör) Sjösättning

2020-05-29 (fre) Start sjösäsong vid Marinan

2020-10-03 (lör) Upptagning

2020-10-17 (lör) Arbetsdag, arbetslag 3

2020-11-05 (tor) Höstmöte, Militärhemmet kl 1900

Aktuellt

MbkC årsmöte genomfördes den 6/2 på Militärhemmet med 24 medlemmar. Vid årsmöte omvaldes Mikael Johansson, Tony Persson, Urban Nyman, Björn Spångberg och Hans Lundgren att fortsätta som styrelsemedlemmar. Fredrik Hansson omvaldes som revisor och Sven Wallfors som revisors suppleanr. Johnas Mård avtackades efter 13 år i MBKC styrelse, se nedesta bilden.

Gröna boden på Hattholmen har Karlskrona kommun lånat ut till Marinens båtklubb och gett oss tillåtelse att renovera den. Som ni ser på bilden nedan så var den i mycket dåligt skick och styrelsen har nu lagt nytt golv och målat väggarna. Tanken är att den skall användas som styrelserum och möjlighet till fikarum på arbetsdagar m.m.

Nyrenoverat styrelserum i gröna boden på Hattholmen
Gröna boden på Hattholmen innan renoveringen
Avtackning av Johnas Mård