Välkommen!

 

Välkomna till Marinens Båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens Båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2018

 

2018-02-08 Årsmöte, Cyberzone på Saltö kl 1900

2018-04-21 Arbetsdag,       arbetslag 3

2018-05-12 Sjösättning

2018-06-07 Grill- och infokväll vid bryggorna kl 1800

2018-08-18 Kräftskiva Kobebus kl 1800

2018-10-06 Upptagning

2018-10-20 Arbetsdag,       aretslag 1

2018-11-08 Höstmöte, Militärhemmet kl 1900

 

Aktuellt

Vid info och grillkväll på Hattholmen den 7/6 deltog 28 medlemmar från Klubben. Ola Swärdh från kommunen informerade om kommunens framtidsplaner för Hattholmen och kassören förklarade hur vi skall utnyttja Coboats.

 

 

Ola Swärdh informerar om framtidsplanerna för Hattholmen
Samlade för info på Hattholmen
Kommunens framtidsplaner för Hattholmen