Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Tillhandahålla bryggplatser och vinterplatser till klubbens medlemmar.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad.

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Kalender 2023

2023-02-02 (tor) Årsmöte

2023-04-15 (lör) Arbetsdag arbetslag 1

2023-04-21 (fre) Sjösättning med lastbil

2023-04-24 (mån) Sjösättning med lastbil

2023-04-28 (fre) Mastning Hattholmen

2023-05-07 (sön) Mastställningen monteras ner

2023-06-01 (tor) Uppstart sommarsäsong eso

2023-09-29 (fre) Avmastning Hattholmen

2023-10-06 (fre) Upptagning med lastbil

2023-10-09 (mån) Upptagning med lastbil

2023-10-21 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2023-11-09 (tor) Höstmöte

Aktuellt

Vid det senaste styrelsemötet beslutade vi att upplåta bryggplats nr 1 och 2 på Hattholmen till sjöräddningssällskapets båt. Det innebär att vi sponrar SSRS med 3000 kr per år eftersom vi ej kan hyra ut dessa bryggplatser.

Vid årsmötet 2023-02-02 beslutades om fasta avgifter för bryggplatserna på Hattholmen beroende på avståndet mellan             y-bommarna.

Maststället på Hattholmen
SSRS båt på Hattholmen
SSRS båt på bryggplats nr 1 och 2