Välkommen!

 

Välkomna till Marinens Båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens Båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2018

 

2018-02-08 Årsmöte, Cyberzone på Saltö kl 1900

2018-04-21 Arbetsdag,       arbetslag 3

2018-05-12 Sjösättning

2018-06-07 Grill- och infokväll vid bryggorna kl 1800

2018-08-18 Kräftskiva Kobebus kl 1800

2018-10-06 Upptagning

2018-10-20 Arbetsdag,       aretslag 1

2018-11-08 Höstmöte, Militärhemmet kl 1900

 

Aktuellt

 

Svenska Båtunionen fyller 90 år och det firade vi under vårt årsmöte med att SBU bjöd på tårta. Årsmötet genomfördes 2018-02-08 med 30 medlemmar. Nya medlemmar i styrelsen blev Björn Spångberg och Urban Nyman. Samtidigt avtackades Jörgen Bengtsson och BG Fransson för sina insatser i styrelsen under 29 år. Se fotot nedan med de nya och före detta styrelsemedlemmarna. 

 

 

SBU fyller 90 år
MBKC årsmöte 2018