Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Tillhandahålla bryggplatser och vinterplatser till klubbens medlemmar.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad.

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Kalender 2024

2024-02-01 (tor) Årsmöte

2024-04-13 (lör) Arbetsdag arbetslag 1

2024-04-26 (fre) Sjösättning med lastbil

2024-04-29 (mån) Sjösättning med lastbil

2024-05-03 (fre) Mastning Hattholmen

2024-05-12 (sön) Mastställningen monteras ner

2024-05-30 (tor) Eventuellt?

2024-09-21 (lör) Mastställningen monteras upp

2024-09-27 (fre) Avmastning Hattholmen

2024-10-04 (fre) Upptagning med lastbil

2024-10-07 (mån) Upptagning med lastbil

2024-10-19 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2024-11-07 (tor) Höstmöte

Aktuellt

MbkC årsmöte genomfördes 240201 på Skönstavik med endast 13 medlemmar. Årsmöte genomfördes enligt kallelsen och revisorn beviljade styrelsens ledarmöter ansvarsfrihet för 2023. Ulf Sjövall avgick som ordförande efter 16 år, Lalle Petersson avgick som kassör efter 12 år och Tony Persson avgick som ledarmot efter 10 år. Nya i styrelsen är C-G Gonzalez (ordförande), Anders Malmörn (C Sliplag), Urban Nyman omval på två år (kassör) och Paula Hultzen Bank (ledarmot). Dessutom invaldes Håkan Magnusson som revisor tillsammans med nuvarande revisorn Bengt Fröberg.

Ulf Sjöwall överräcker ordförandeklubban till C-G Gonzalez
Lalle Petersson, Ulf Sjöwall
Urban Nyman, C-G Gonzalez, Håkan Magnusson, Paula Hultzen Bank