Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2021

2021-02-04 (tor) Årsmöte, genomförande eso

2020-04-17 (lör) Arbetsdag, arbetslag 1

2021-04-29 (tor) Sjösättning med lastbil

2021-04-30 (fre) Sjösättning med lastbil, valborgsmässoafton

2021-05-07 (fre) Mastning Hattholmen

2021-06-04 (fre) Uppstart sommarsäsong eso

2021-10-01 (fre) Avmastning Hattholmen

2021-10-07 (tor) Upptagning med lastbil

2021-10-08 (fre) Upptagning med lastbil

2021-10-16 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2021-11-04 (tor) Höstmöte, genomförande eso

Aktuellt

Styrelsen önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt år! Se bilden nedan.

Klubben har nu kommit överens med MJ´s Åkeri i Rödeby att de ska sköta sjösättning, upptagning, mastning och avmastning i framtiden. MJ´s Åkeri kan lyfta och transportera samtliga båtar som idag ligger på Cyberzone, de har 6 lastbilar och 5 chaufförer som kan hantera båtarna. Detta känns bra för framtiden och skönt att vi slipper vara beroende av Jinerts stora mobilkranar. MJ´s åkeri jobbar inte på helger så därför är sjösättningen planerad torsdag - fredag. Till att böja med så planerar vi två dagar för sjösättningen innan vi vet hur lång tid det tar med lastbil.

God Jul och Gott Nytt år önskar styrelsen
Lalle och Ulf på ekonomimöte i klubbhuset
Nöjd C Sliplag när sista båten äntligen är på plats