Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Tillhandahålla bryggplatser och vinterplatser till klubbens medlemmar.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad.

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Kalender 2024

2024-02-01 (tor) Årsmöte

2024-04-13 (lör) Arbetsdag arbetslag 1

2024-04-26 (fre) Sjösättning med lastbil

2024-04-29 (mån) Sjösättning med lastbil

2024-05-03 (fre) Mastning Hattholmen

2024-05-12 (sön) Mastställningen monteras ner

2024-05-30 (tor) Eventuellt?

2024-09-21 (lör) Mastställningen monteras upp

2024-09-27 (fre) Avmastning Hattholmen

2024-10-04 (fre) Upptagning med lastbil

2024-10-07 (mån) Upptagning med lastbil

2024-10-19 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2024-11-07 (tor) Höstmöte

Aktuellt

Höstmötet genomfördes den den 9/11 på Skönstavik med 20 deltagare. Se bild nedan.

Upptagning av våra båtar på Cyberzone genomfördes fredagen den 6/10 och måndagen den 9/10. Arbetet leddes av vår Sliplags chef Anders Malmörn tillsammans med sliplagen. Allt fungerade mycket bra med lastbil från Mj:s Åkeri.

Styrelsen har beslutat att vi upplåter bryggplats nr 1 och 2 på Hattholmen till sjöräddningssällskapets båt. Det innebär att vi sponrar SSRS med 3000 kr per år eftersom vi ej kan hyra ut dessa bryggplatser.

C Sliplag Anders Malmörn, Urban Nyman grillar korv
SSRS båt på bryggplats nr 1 och 2
Höstmöte 231109 på Skönstavik