Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2019

 

2019-02-07 Årsmöte, Militärhemmet kl 1900

2019-04-13 Arbetsdag, arbetslag 2

2019-05-11 Sjösättning

2019-05-25 MbkC 30-års jubileum

2019-07-06 Grillning på Kobebus

2019-08-24 Grillning på Kobebus

2019-09-07 Barksegling

2019-10-05 Upptagning 

2019-10-19 Arbetsdag, arbetslag 3

2019-11-07 Höstmöte, Militärhemmet kl1900

 

Aktuellt

 

Översta bilden visar hur högt vattnet var ute på Hattholmen i januari. Som ni ser så måste elkontakten och elledningarna flyttas till våren. Vid årsmötet den 7/2 deltog 23 röstberättigade medlemmar. Årsmötet beslutade om ändring av stadgarna punkt 3.4 och punkt 8.2.

 

Högvatten på Hattholmen i januari 2019
Årsmöte 2019 på Militärhemmet
Kommunens framtidsplaner för Hattholmen