Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2021

2022-02-03 (tor) Årsmöte

2022-04-23 (lör) Arbetsdag arbetslag 3

2022-04-28 (tor) Sjösättning med lastbil

2022-04-29 (fre) Sjösättning med lastbil

2022-05-06 (fre) Mastning Hattholmen

2022-06-03 (fre) Uppstart sommarsäsong eso

2022-09-30 (fre) Avmastning plats eso

2022-10-06 (tor) Upptagning med lastbil

2022-10-07 (fre) Upptagning med lastbil

2022-10-15 (lör) Arbetsdag, arbetslag 1

2022-11-03 (tor) Höstmöte

Aktuellt

Upptagningen av våra båtar genomfördes den 7-8 oktober med Mj`s Åkeri. Upptagningen med lastbil tar längre tid än med mobilkran men både styrelsen och medlemmarna föredrar lastbil då det känns betydligt säkrare. Totalt lyftes 30 båtar på två dagar. Med trailerbåtar är det totalt 45 båtar på Cyberzone i vinter.

C Sliplag Tony Persson övervakar upptagningen
C Sliplag med flera vid sjösättningen