Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Tillhandahålla bryggplatser och vinterplatser till klubbens medlemmar.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad.

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Kalender 2023

2023-02-02 (tor) Årsmöte

2023-04-15 (lör) Arbetsdag arbetslag 1

2023-04-21 (fre) Sjösättning med lastbil

2023-04-24 (mån) Sjösättning med lastbil

2023-04-28 (fre) Mastning Hattholmen

2023-05-07 (sön) Mastställningen monteras ner

2023-06-01 (tor) Uppstart sommarsäsong på Saltö varv kl 1800. Särskild inbjudan

2023-09-29 (fre) Avmastning Hattholmen

2023-10-06 (fre) Upptagning med lastbil

2023-10-09 (mån) Upptagning med lastbil

2023-10-21 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2023-11-09 (tor) Höstmöte

Aktuellt

Vid det senaste styrelsemötet beslutade vi att upplåta bryggplats nr 1 och 2 på Hattholmen till sjöräddningssällskapets båt. Det innebär att vi sponrar SSRS med 3000 kr per år eftersom vi ej kan hyra ut dessa bryggplatser.

Alla har varit mycket nöjda med mastförvaringen på Hattholmen denna vinter, så det kommer att bli en fortsättning även nästa vinter.

Sjösättning genomdfördes med lastbil under två dagar den 21/4 och den 24/4 under ledning av vår nya sliplags chef Anders Malmörn. 

Uppstart för sommaren den 1/6 kommer att genomföras på Saltö Varv med rundvandring och grillning.

C Sliplag vid sjösättning
SSRS båt på bryggplats nr 1 och 2
Sjösättning med MJ:s Åkeri