Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Tillhandahålla bryggplatser och vinterplatser till klubbens medlemmar.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad.

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Kalender 2023

2023-02-02 (tor) Årsmöte

2023-04-15 (lör) Arbetsdag arbetslag 1

2023-04-21 (fre) Sjösättning med lastbil

2023-04-24 (mån) Sjösättning med lastbil

2023-04-28 (fre) Mastning Hattholmen

2023-06-01 (tor) Uppstart sommarsäsong eso

2023-09-29 (fre) Avmastning Hattholmen

2023-10-06 (fre) Upptagning med lastbil

2023-10-09 (mån) Upptagning med lastbil

2023-10-21 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2023-11-09 (tor) Höstmöte

Aktuellt

Mastställningen är nu flyttad till parkeringen på Hattholmen, detta tror vi blir en alldeles utmärkt plats för medlemmarnas master. Arbetet har på ett mycket bra sätt genomförts av klubbens medlemmar under ledning av Urban Nyman. Klubben tackar alla medlemmar som deltagit i detta arbete.

När Sjöräddningssälskapet målat sitt hus så vitt och fint så blev vi också tvungna att måla vårt klubbhus.

Blekinge båtförbund genomförde sitt styrelsemöte onsdagen den 26/10 i vårt klubbhus på Hattholmen.

Maststället på Hattholmen
Målning av klubbhuset
BBF styrelsemöte i vårt klubbhus