Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2020

2020-02-06 (tor) Årsmöte, Militärhemmet kl 1900

2020-04-18 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2020-05-09 (lör) Sjösättning

2020-05-29 (fre) Start sjösäsong vid Marinan

2020-10-03 (lör) Upptagning

2020-10-17 (lör) Arbetsdag, arbetslag 3

2020-11-05 (tor) Höstmöte, Militärhemmet kl 1900

Aktuellt

Veteranbåtsklubben besöker Kobebus lördagen den 11/7. Ett bra tillfälle att få se veteranbåtar och umgås med andra klubbmedlemmar.

Sommarbilder från Kobebus.

Mejla gärna fler bilder till lalle.petersson@gmail.com

Kvällning på Kobebus
Karlskrona på natten sedd från Kobebus
Grillning av fisk