Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2019

 

2019-02-07 Årsmöte, Militärhemmet kl 1900

2019-04-13 Arbetsdag, arbetslag 2

2019-04-27 Extra arbetsdag, arbetslag 3

2019-05-11 Sjösättning

2019-05-25 MbkC 30-års jubileum

2019-07-06 Grillning på Kobebus

2019-08-24 Grillning på Kobebus

2019-09-07 Barksegling

2019-10-04 Upptagning (fredag)

2019-10-12 Arbetsdag, arbetslag 1

2019-11-07 Höstmöte, Militärhemmet kl1900

 

Aktuellt

 

MbkC firade 30-års jubileum lördagen den 25 maj 2019. Jubileumsdagen började med barksegling och därefter jubileumsmiddag på sjöofficersmässen för 46 gäster.