Välkommen!

 

Välkomna till Marinens båtklubb i Karlskrona. Klubben bildades den 8 mars 1989. Marinens båtklubb  Carlskrona (MbkC) är en sammanslutning för båtintresserade anställda inom i huvudsak Marinen men även övriga anställda i Försvarsmakten.Klubben är en ideell förening och har till ändamål att:

• Genom olika utbildningar verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 
  kamrat- och sjömanskap.

• Främja friluftslivet genom olika arrangemang i Blekinge skärgård.

• Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas  trevnad

• Verka för gott sjömanskap och gott sjövett.

• Lokalt främja båtlivet.

 

Dessa målsättningar gäller givetvis än idag, men jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla och öka gemenskapen och fördjupa intresset för båtlivet.

Aktiviteter såsom besök på båtmässor, båteskader, utbildningar och föreläsningar skall förhoppningsvis bana väg för att infria den målsättningen.

Kalender 2022

2022-02-03 (tor) Årsmöte

2022-04-23 (lör) Arbetsdag arbetslag 1

2022-04-28 (tor) Sjösättning med lastbil

2022-04-29 (fre) Sjösättning med lastbil

2022-05-06 (fre) Mastning Hattholmen

2022-06-03 (fre) Uppstart sommarsäsong eso

2022-09-30 (fre) Avmastning plats eso

2022-10-06 (tor) Upptagning med lastbil

2022-10-07 (fre) Upptagning med lastbil

2022-10-15 (lör) Arbetsdag, arbetslag 2

2022-11-03 (tor) Höstmöte

Aktuellt

Fredagen den 3/6 firade klubben 10 år på Hattholmen samtidigt som vi hade en info träff med hamnkapten Ola Gren och SSRS. Hamnen ser inga problem att vi lägger våra master på parkeringen i vinter och ser positivt på att vi är på Hattholmen. SSRS kommer att ha sin invigning på Hattholmen den 20 augusti.

Sjöräddningssällskapet håller nu på att etablera sig på Hattholmen. De har satt upp 3 moduler på totalt 8 x 8 meter norr om vårt klubbhus. Modulerna kommer bl.a. att inredas med vatten/avlopp, omklädningsrum m.m. Styrelsen ser mycket positivt till att de etablerar sig tillsammans med oss på Hattholmen.

Rolf Svensson informerar om SSRS verksamhet
Hamnkapten Ola Gren på info mötet
Rolf Svensson berättar om SSRS svävare