Dokument och blanketter som vid behov skickas med mail till medlemmarna eller finns på hemsidan under Nyheter pdf

- Stadgar

- Ordningsföreskrifter

- Protokoll från årsmöte/höstmöte

- Fördelning av bryggplatser

- Fördelning av vinterplatser

- Inbjudan till olika evenemang

- Fakturor

- Inkallelse för arbetslag och sliplag

- Integritetspolicy

- Blankett för ansökan om medlemskap

Är det någon handling ni saknar, kontakta då någon istyrelsen.

Medlemsansökan

- Är du intresserad av att bli medlem i Marinens Båtklubb, meddela då detta till kassören urban.b.nyman@hotmail.com så skickar han en blankett för medlemsansökan till dig. 

- När din ansökan inkommit till kassören så beslutas om medlemskapet skall godkännas på nästkommande styrelsemöte.

- Efter godkännande av medlemskap så skickar kassören informationsbrev, faktura och övriga dokument till dig. Han ser också till så att du blir registrerad i Svenska Båtunionens register och därmed får du tidningen "Båtliv" gratis hemskickat till dig.