Kobebus Kobebus Kobebus Kobebus Kobebus Klicka på bilden för förstoring

Kobebus

MbkC arenderar ön Kobebus med byggnader och tillhörande bryggor enligt avtal med Fortifikationsverket.

Stugfogden ansvarar för Kobebus. I första hand är Kobebus till för att bereda klubbmedlemmarna och deras familjer nöje och rekreation. 

Alla har ett gemensamt ansvar för den allmänna trivseln. Medlem som önskar ta med ett större antal gäster till klubbhuset skall för den allmänna trivseln inhämta Stugfogdens medgivande. Tillsyn av klubbstugan med omgivning samt bryggorna utövas av Stugfogden.

Klubbstugans gäster har att rätta sig efter Stugfogdens anvisningar. Förtöjning sker längs brygga eller med boj. Vid stor beläggning vid bryggorna skall bojförtöjning användas.

Öppen eld är förbjuden utom på särskilt iordningställda grillplatser. I första hand bör kolgrill användas. Sopor skall medtagas av respektive båt vid avsegling från ön. Bad är tillåtet runt ön, men sker helt på den badandes egen risk.

Klubbstugan disponeras av klubbens medlemmar och deras familjemedlemmar. Stugan hålls tillgänglig under seglationssäsongen och är i första hand avsedd för gemensam samvaro. Serviseffekter, möblemang och övrig utrustning som finns i och runt stugan är disponibel för medlemmar och skall handhas med varsamhet så att klubben inte åsamkas onödiga kostnader och arbete.

Inventarieförteckning finns anslagen i stugans kök. Stugfogden ansvarar för att förteckningen är komplett medan stugans nyttjare skall, om något händer med stugan eller dess utrustning, meddela Stugfogden detta.

Vattnet är otjänligt.

Nyckel till klubbstugan erhålles efter betalning till kassören. Samma nyckel går till vinteruppläggningsplatsen och plåtförrådet på Hattholmen. Nyckel till toalett och redskapsbod hänger i stugan. Ordning och snygghet skapar trivsel. Undvik nedskräpning såväl i vattnet som på land. Låt blommor, buskar och träd stå orörda till ögonfröjd för alla. Håll medföljande hundar kopplade till skydd för fågellivet