Kontakta oss

Ordförande: Ulf Sjöwall 076-6113627, ulfsjowall@me.com

Kassör: Lalle Petersson 0723-282113, lalle.petersson@gmail.com

Sekr: Mikael Johansson 070-9932091, hogaholm@telia.com

Ansvarig klubbåt: Tony Persson 070-5858308, tony.r.persson@gmail.com

Klubbmästare: Urban Nyman, 073-0890196, urban.b.nyman@hotmail.com

Stugfodge Kobebus: Hans Lundgren 070-5557504, hanselundgren@gmail.com

Hamnkapten: Hans Bergwall 0709-490608, bayliner305bellevue@gmail.com

Hamnkapten: Viktor Moberg 0702-038354, moberg.viktor@gmail.com

C Sliplag: Anders Malmörn 072-1821581, malmorn@live.se

Vem skall ni kontakta?

Kassören: Fakturor, bokföring, medlemsregister, nycklar, medlemsansökan

Sekreteraren: Protokoll, avtal, stadgar, ordningsföreskrifter och arbetsordning för styrelsen

Hamnkapten: Kölista och fördelning av bryggplatser, parkeringstillstånd, materiel och underhåll på bryggplatserna och Hattholmen

C Sliplag: Kölista och fördelning av vinterplatser, upptagning och sjösättning av båtar samt allt övrigt som berör vinterplatsen på Cyberzone.

Klubbmästare: Allt arrangemang med våra gemensamma aktiviteter samt ansvarar för mastförvaringen på Hattholmen.

Stugfodge Kobebus: Bokning av stugan och allt övrigt som berör Kobebus