Kontakta oss

Ordförande: C-G Gonzalez 070-7804100, cg_gonzalez@hotmail.com

Kassör: Urban Nyman 073-0890196, urban.b.nyman@hotmail.com

Sekr: Mikael Johansson 070-9932091, hogaholm@telia.com

Klubbmästare: Urban Nyman, 073-0890196, urban.b.nyman@hotmail.com

Stugfodge Kobebus: Hans Lundgren 070-5557504, hanselundgren@gmail.com

Hamnkapten: Hans Bergwall 0709-490608, bayliner305bellevue@gmail.com

Hamnkapten: Viktor Moberg 0702-038354, moberg.viktor@gmail.com

C Sliplag: Anders Malmörn 072-1821581, malmorn@live.se

Ledarmot: Paula Hultzén Bank 070-4348043, teimoxa@hotmail.com

Vem skall ni kontakta?

Kassören: Fakturor, bokföring, medlemsregister och medlemsansökan

Sekreteraren: Protokoll, avtal, stadgar, ordningsföreskrifter och arbetsordning för styrelsen

Hamnkapten: Kölista och fördelning av bryggplatser, parkeringstillstånd, nycklar, materiel och underhåll på bryggplatserna och Hattholmen

C Sliplag: Kölista och fördelning av vinterplatser, nycklar, upptagning och sjösättning av båtar samt allt övrigt som berör vinterplatsen på Cyberzone.

Klubbmästare: Allt arrangemang med våra gemensamma aktiviteter samt ansvarar för mastförvaringen på Hattholmen.

Stugfodge Kobebus: Bokning av stugan och allt övrigt som berör Kobebus